Inschrijfformulier Freubelfair 2024

Inschrijfformulier Freubelfair 2024

Inschrijfformulier Freubelfair 2024

"*" indicates required fields

Standhouder gegevens

Graag zo volledig mogelijk i.v.m. Branche bescherming voor zowel u als uw buurman

Datum(s)

Ik schrijf me in voor*
Hidden

Verhuur

Please enter a number from 0 to 10.
Please enter a number less than or equal to 20.
Stroom

Deze inschrijving wordt definitief als het bovenstaande bedrag is overgemaakt op rekeningnummer: IBAN: NL84RABO0135909414 TNV Winkeliersvereniging Bilgaard o.v.v. FreubelFair, uw naam, postcode en huisnummer

*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Algemene voorwaarden

  • U dient zelf te zorgen voor aankleding van de kraam/tafel
  • Tafel/Kraam opbouwen vanaf 8.00 uur Tafel/Kraam pas opruimen vanaf 15.45 uur
  • Geen dozen en/of artikelen achterlaten na de braderie
  • Geen andere artikelen verkopen dan aangegeven
  • Open vuur is niet toegestaan
  • Artikelen voor de kraam is niet toegestaan
  • Uw naam staat op de dag van de freubelfair op de tafel
  • Het getoonde totaalbedrag is onder voorbehoud van kennelijke fouten. In geval van een foutieve vermelding behouden wij ons het recht voor om het bedrag te corrigeren.
  • Correspondentie via: bestuur@winkelcentrumbilgaard.nl of Stijl Wonen en Zo, Bilgaardpassage 23, 8918HR Leeuwarden.